Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu


  ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
  NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
  tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042

PN-EN ISO 9001:2015
Misja szpitala: "Bezpieczeństwo przez rozwój"

 
 
Strona główna Dla pacjenta Dla pracowników Informacje Przetargi Konkurs ofert Dane kontaktowe SZJ RODO

 
   
 
 
 

Przetargi archiwalne

Przedmiotem zamówienia jest:

1)   Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni endoskopowej w zakresie projektu: „Poprawa dostępu do programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla osób aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: RPDS.08.07.00-02-0010/16-00 oraz ze środków własnych

2)   Zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego w zakresie projektu: "Poprawa opieki nad osobami zależnymi poprzez utworzenie i prowadzenie Domu Dziennej Opieki Medycznej na ul. Warszawskiej w Zgorzelcu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Nr umowy POWR.05.02.00-00-0009/15-00.

3)   Zakup sprzętu medycznego dla Poradni ginekologiczno-położniczej w zakresie projektu: ,,Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do „Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy: UDA-RPDS.08.07.00-02-0011/16

 

Nr sprawy 55/ZP/2016

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!!!!!!!

termin składania ofert - do dnia 06.12.2016r.  07.12.2016r. do godz. 12:00

 

Dnia 08.12.2016r. Zamawiający zamieścił zestawienie z otwarcia ofert. W związku z powyższym:

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni - od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp– tj. informacji z otwarcia ofert  -  przekazuje zamawiającemu oświadczenieo przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Upzp. (tj. grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. 2015r. poz. 184,1618, 1634 ze zm.) – załącznik nr 6 do SIWZ.

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Pliki do pobrania
PlikZałączającyRozmiarCreated
Pobierz plik (55_ZP_2016_dane_z_otwarcia_ofert.pdf)55_ZP_2016_dane_z_otwarcia_ofert.pdfAgnieszka Horodecka356 kB2016-12-08 10:59
Pobierz plik (55_ZP_2016_ogłoszenie.docx)55_ZP_2016_ogłoszenie.docxAgnieszka Horodecka26 kB2016-11-28 15:21
Pobierz plik (55_ZP_2016_ogłoszenie_ZMIANA_1.docx)55_ZP_2016_ogłoszenie_ZMIANA_1.docxAgnieszka Horodecka13 kB2016-12-02 11:33
Pobierz plik (55_ZP_2016_SIWZ.doc)55_ZP_2016_SIWZ.docAgnieszka Horodecka317 kB2016-11-28 15:21
Pobierz plik (55_ZP_2016_SIWZ_ZMIANA_1.doc)55_ZP_2016_SIWZ_ZMIANA_1.docAgnieszka Horodecka317 kB2016-12-02 11:32
Pobierz plik (55_ZP_2016_zapytanie_1.pdf)55_ZP_2016_zapytanie_1.pdfAgnieszka Horodecka1189 kB2016-12-01 13:54
Pobierz plik (55_ZP_2016_zapytanie_2.pdf)55_ZP_2016_zapytanie_2.pdfAgnieszka Horodecka291 kB2016-12-02 11:32
Pobierz plik (55_ZP_2016_zapytanie_3.pdf)55_ZP_2016_zapytanie_3.pdfAgnieszka Horodecka1139 kB2016-12-02 14:35
Pobierz plik (55_ZP_2016_Załączniki_od_1_do_9_(bez_2_i_3).doc)55_ZP_2016_Załączniki_od_1_do_9_(bez_2_i_3).docAgnieszka Horodecka172 kB2016-11-28 15:22
Pobierz plik (55_ZP_2016_Załącznik_Nr_2.xls)55_ZP_2016_Załącznik_Nr_2.xlsAgnieszka Horodecka104 kB2016-11-28 15:21
Pobierz plik (55_ZP_2016_Załącznik_Nr_3.doc)55_ZP_2016_Załącznik_Nr_3.docAgnieszka Horodecka689 kB2016-11-28 15:24
Pobierz plik (uniewaznienie_pakiet_nr_3.pdf)uniewaznienie_pakiet_nr_3.pdfAgnieszka Horodecka241 kB2016-12-13 12:14
Pobierz plik (wybór_ofert_pakiet_1.pdf)wybór_ofert_pakiet_1.pdfAgnieszka Horodecka366 kB2016-12-19 13:29
Pobierz plik (wybór_ofert_pakiet_2_i_4.pdf)wybór_ofert_pakiet_2_i_4.pdfAgnieszka Horodecka487 kB2016-12-14 12:33
 
     
   
 

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042
email:
sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl 

Projekt i realizacja - REVOLTECH Adrian Zuterek
Kontakt: Dział Marketingu WS-SP ZOZ w Zgorzelcu

Całodobowy numer alarmowy pogotowia:
999 / 112

Polityka prywatności 

Dział Techniczny
+ 48 571 334 896
Dział Organizacji i Nadzoru
+ 48 571 334 909
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
+ 48 571 334 858 / 880 (zamp / zaop)
Dział Księgowości
+ 48 571 334 873
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
+ 48 571 334 869
Dział Ewidencji Majątku
+ 48 571 334 891
Dział Marketingu i Rozwoju
+ 48 571 334 885
Dział Rozliczeń Usług Medycznych
+ 48 571 334 832 / 868
Dział Informatyki
+48 571 334 893
Dział Administracyjno-Gospodarczy
+ 48 571 334 876
Radca Prawny
+ 48 571 334 845