Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu


  ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
  NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
  tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042

PN-EN ISO 9001:2015
Misja szpitala: "Bezpieczeństwo przez rozwój"

 
 
Strona główna Dla pacjenta Dla pracowników Informacje Przetargi Konkurs ofert Dane kontaktowe SZJ RODO

 
   
 
 
 

Przetargi archiwalne

Zgorzelec, dnia 12.06.2017

Wybór oferty

Dotyczy zamówienia: wykonanie usługi szkoleniowej dla pielęgniarek i położnych.

Zamawiający:

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
ul. Lubańska 11-12
59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług szkoleniowych wraz z przygotowaniem bezkosztowym wniosku o dofinansowanie KFS oraz rozliczaniem wg umowy o dofinansowanie nw. kursów:

·               Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych – 44 osoby

·               Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla pielęgniarek i położnych– 40 osób

·               Kurs specjalistycznych „leczenie ran” dla pielęgniarek – 59 osób

·               Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek – 46 osób

·               Kurs dokształcający „Opieka pielęgniarska nad pacjentem diabetologicznym” dla pielęgniarek i położnych– 39 osób

·               Kurs specjalistyczny „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu” – 17 osób

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

Kryterium oceny ofert: Cena 100%

 

Miejsce

Nazwa oferenta

Wartość brutto oferty

1

IDEA Szkolenia Katarzyna Majewska ul. Jagiellońska 16/13, 58-100 Świdnica, NIP 884-126-50-08, REGON 020485513

103 170,00 zł

2

FUNDACJA PRETIUM z siedzibą we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, NIP 897-181-633, REGON 362151230

104 820,00 zł

 

 

 

 

 

Zgorzelec, dnia 07.06.2017 r.

Zapytanie ofertowe

(dotyczy zamówienia: wykonanie usługi szkoleniowej dla pielęgniarek i położnych)

 

I.                    ZAMAWIAJĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12

59-900 Zgorzelec

NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448

II.                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług szkoleniowych wraz z przygotowaniem bezkosztowym wniosku o dofinansowanie KFS oraz rozliczaniem wg umowy o dofinansowanie nw. kursów:

·         Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych – 44 osoby

·         Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla pielęgniarek i położnych– 40 osób

·         Kurs specjalistycznych „leczenie ran” dla pielęgniarek – 59 osób

·         Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek – 46 osób

·         Kurs dokształcający „Opieka pielęgniarska nad pacjentem diabetologicznym” dla pielęgniarek i położnych– 39 osób

·         Kurs specjalistyczny „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu” – 17 osób

 

III.                TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.       Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni po otrzymaniu wystawionego przez Wykonawcę rachunku, której podstawą wystawienia będzie protokół odbioru stwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu niniejszej umowy dostarczony przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego.

2.       Organizator zobowiązany jest do:

·         przeprowadzenia będących przedmiotem umowy szkoleń zgodnie z zaleceniami aktualnie obowiązującego na rok bieżący programu szkoleń zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia.

·         przeprowadzenia bezzwłocznie egzaminu sprawdzającego nabycie przez szkolonych wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie objętym programem szkoleń oraz wydanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu pod warunkiem zaliczenia przez uczestnika testu egzaminacyjnego.

 

IV.                OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERY

Oferta powinna być:

1.       Opatrzona pieczątką firmową.

2.       Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

3.       Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V.                  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: WS-SP ZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12,
59-900 Zgorzelec, do dnia 09.06.2017 r. do godziny 15.00  lub przesłana na skrzynkę mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI.                        OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny powyższych ofert na podstawie następujących kryteriów:

·         Cena 100%

VII.                     INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

·         Ocena najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona w terminie do 7 dni od terminu składania ofert.

·         Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem www.spzoz.zgorzelec.pl.

·         Wyłoniony Wykonawca o wyborze jego oferty zostanie poinformowany przez Zamawiającego telefonicznie lub e-mailowo.

 

VIII.           DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Kamil Barczyk – 696 432 461, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania
PlikZałączającyRozmiarCreated
Pobierz plik (UMOWA SZKOLENIOWA.DOCX)UMOWA SZKOLENIOWA.DOCXAdrian Zuterek22 kB2017-06-07 08:10
Pobierz plik (wybor.pdf)wybor.pdfAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu296 kB2017-06-13 08:33
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe - WS-SP ZOZ w Zgorzelcu (Automatycznie zapisany).docx)Zapytanie ofertowe - WS-SP ZOZ w Zgorzelcu (Automatycznie zapisany).docxAdrian Zuterek36 kB2017-06-07 08:10
 
     
   
 

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042
email:
sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl 

Projekt i realizacja - REVOLTECH Adrian Zuterek
Kontakt: Dział Marketingu WS-SP ZOZ w Zgorzelcu

Całodobowy numer alarmowy pogotowia:
999 / 112

Polityka prywatności 

Dział Techniczny
+ 48 571 334 896
Dział Organizacji i Nadzoru
+ 48 571 334 909
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
+ 48 571 334 858 / 880 (zamp / zaop)
Dział Księgowości
+ 48 571 334 873
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
+ 48 571 334 869
Dział Ewidencji Majątku
+ 48 571 334 891
Dział Marketingu i Rozwoju
+ 48 571 334 885
Dział Rozliczeń Usług Medycznych
+ 48 571 334 832 / 868
Dział Informatyki
+48 571 334 893
Dział Administracyjno-Gospodarczy
+ 48 571 334 876
Radca Prawny
+ 48 571 334 845