Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu


  ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
  NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
  tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042

PN-EN ISO 9001:2015
Misja szpitala: "Bezpieczeństwo przez rozwój"

 
 
Strona główna Dla pacjenta Dla pracowników Informacje Przetargi Konkurs ofert Dane kontaktowe SZJ RODO

 
   
 
 
 

Aktualności

Zgorzelecka rehabilitacja wysoko podnosi poprzeczkę Remont
na miarę XXI wieku

 
Blisko 7 milionów złotych kosztowała ukończona niedawno modernizacja zgorzeleckiego Ośrodka Rehabilitacji. Placówka została
doposażona w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Winda osobowa, basen terapeutyczny i specjalistyczne urządzenie
do leczenia skolioz - to tylko niektóre nowinki w odmienionej placówce!
 
Projekt inwestycyjny "Modernizacja i wyposażenie obiektów Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu dla Dorosłych i Dzieci
im. prof. dr. Wiktora Degi Wielospecjalistycznego Szpitala - SP ZOZ w Zgorzelcu" realizowany był w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
 
Zmiany były niezbędne. Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu oraz Zakład Rehabilitacji Dzieci został uruchomiony w 1991 roku.
Latami służył swoją bazą dzieciom przybywającym na czterotygodniowe turnusy lecznicze. Jego pacjenci to osoby z uszkodzeniami
ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności dzieci z porażeniem mózgowym, z przepuklinami oponowo-rdzeniowymi,
zespołem Downa, a także dzieci ze schorzeniami wieku rozwojowego, np. skrzywieniami kręgosłupa. Usprawnianie odbywa się
przy współudziale opiekunów dziecka, w oparciu o indywidualnie dobierany program; z wykorzystaniem metod Vojty, Bobath,
Domana Delacato, Peto, Castillo-Moralesa, DLS (stymulacja światłem), neuromobilizacji wg Butlera, terapii cranio-sakralnej,
PNF, terapii Master’s, jak również hydrokinezyterapii, hipoterapii, krioterapii, psychoterapii i psychoedukacji.
 
Ośrodek Rehabilitacji prowadzi też rehabilitację kompleksową dorosłych, u pacjentów po udarach mózgowych, po złamaniach
kręgosłupa, kości długich, po amputacjach kończyn i piersi, po leczeniu operacyjnym guzów nowotworowych mózgu,
ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, ze zmianami zwyrodnieniowymi, itp.
 
Projekt modernizacji i wyposażenia ośrodka okazał się sposobem na utrzymanie dotychczasowej, wysokiej pozycji na
rynku publicznych usług medycznych. Gdyby nie on, dalsze funkcjonowanie placówki po roku 2010 stanęło by pod znakiem
zapytania. Ośrodek Rehabilitacji nie był wystarczająco dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przestarzały
i wyeksploatowany sprzęt wymuszał ograniczanie liczby przyjmowanych pacjentów, co w konsekwencji prowadziło do wydłużania
kolejek oczekujących pacjentów.
 
Projekt „Modernizacja i wyposażenie obiektów Stacjonarnego Ośrodka Rehabilitacji Chorób Narządu Ruchu dla Dorosłych
i Dzieci im. Prof. dr Wiktora Degi Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zgorzelcu” jest spójny z zapisami Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 (NPR), który spaja wszystkie przedsięwzięcia
i działania o charakterze rozwojowym podejmowane w kraju. Wiąże się również ściśle z zapisami Narodowej Strategii Rozwoju
Regionalnego na lata 2007-2013 (NSRR), która obok Narodowego Planu Rozwoju jest jednym ze strategicznych dokumentów
planistycznych, które określają kierunki rozwoju Polski i jej regionów w latach 2007-2013. Projekt jest też w pełni spójny z celami
Priorytetu VIII „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku” Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2007-2013, a inwestycja wypełnia założenia Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia,
przyjętej przez Radę Ministrów w 2005 r.
 
 
 
     
   
 

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042
email:
sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl 

Projekt i realizacja - REVOLTECH Adrian Zuterek
Kontakt: Dział Marketingu WS-SP ZOZ w Zgorzelcu

Całodobowy numer alarmowy pogotowia:
999 / 112

Polityka prywatności 

Dział Techniczny
+ 48 571 334 896
Dział Organizacji i Nadzoru
+ 48 571 334 909
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
+ 48 571 334 858 / 880 (zamp / zaop)
Dział Księgowości
+ 48 571 334 873
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
+ 48 571 334 869
Dział Ewidencji Majątku
+ 48 571 334 891
Dział Marketingu i Rozwoju
+ 48 571 334 885
Dział Rozliczeń Usług Medycznych
+ 48 571 334 832 / 868
Dział Informatyki
+48 571 334 893
Dział Administracyjno-Gospodarczy
+ 48 571 334 876
Radca Prawny
+ 48 571 334 845