Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu


  ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
  NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
  tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042

PN-EN ISO 9001:2015
Misja szpitala: "Bezpieczeństwo przez rozwój"

 
 
Strona główna Dla pacjenta Dla pracowników Informacje Przetargi Konkurs ofert Dane kontaktowe SZJ RODO

 
   
 
 
 

Dla pacjenta

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie, a w szczególności pisemnie oraz ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do
złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem,
że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

 

Skargi i wnioski mogą być składane do:

 • Dyrektor WS SPZOZ Zgorzelec lub
  Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

  w dniach: od poniedziałku do piątku
  w godz. od 9:00 do 15:00
  ul. Lubańska 11/12 - Budynek Administracji/Sekretariat tel. 75 7722879

 • Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Joannitów 6 , 50-525 Wrocław
  Sekcja Skarg i Wniosków
  tel. 71 7979 112 ; 134 ; 078 ; 148
  Delegatura w Jeleniej Górze , ul.Wolności 18 , 58-500 Jelenia Góra tel. 756458 709

 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  01-829 Warszawa ul. Aleja Zjednoczenia 25;
  Ogólnopolska bezpłatna infolinia
  0-800 - 190 - 590
  (tylko z telefonów stacjonarnych)
  połączenia z tel. kom.: 22 833 08 85, 22 635 59 96 (płatne wg stawek operatora)

 
     
   
 

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042
email:
sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl 

Projekt i realizacja - REVOLTECH Adrian Zuterek
Kontakt: Dział Marketingu WS-SP ZOZ w Zgorzelcu

Całodobowy numer alarmowy pogotowia:
999 / 112

Polityka prywatności 

Dział Techniczny
+ 48 571 334 896
Dział Organizacji i Nadzoru
+ 48 571 334 909
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
+ 48 571 334 858 / 880 (zamp / zaop)
Dział Księgowości
+ 48 571 334 873
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
+ 48 571 334 869
Dział Ewidencji Majątku
+ 48 571 334 891
Dział Marketingu i Rozwoju
+ 48 571 334 885
Dział Rozliczeń Usług Medycznych
+ 48 571 334 832 / 868
Dział Informatyki
+48 571 334 893
Dział Administracyjno-Gospodarczy
+ 48 571 334 876
Radca Prawny
+ 48 571 334 845