Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu


  ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
  NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
  tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042

PN-EN ISO 9001:2009
Szpital Akredytowany
Misja szpitala: "Bezpieczeństwo przez rozwój"

 
 
Strona główna Dla pacjenta Dla pracowników Informacje Przetargi Konkurs ofert Dane kontaktowe Profilaktyka raka Warsztaty

 
   
 
 
 

Przetargi archiwalne

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego w zakresie projektu: "Poprawa opieki nad osobami zależnymi poprzez utworzenie i prowadzenie Domu Dziennej Opieki Medycznej na ul. Warszawskiej w Zgorzelcu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Nr umowy POWR.05.02.00-00-0009/15-00.

Nr sprawy 56/ZP/2016

termin składania ofert - do dnia 03.01.2017r. do godz. 12:00

termin otwarcia ofert - w dniu 03.01.2017r. o godz. 12:30

 

Dnia 03.01.2017r. Zamawiający zamieścił zestawienie z otwarcia ofert. W związku z powyższym:

 Wykonawcy, w terminie 3 dni - od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp– tj. informacji z otwarcia ofert  -  przekazuje zamawiającemu oświadczenieo przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Upzp. (tj. grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. 2015r. poz. 184,1618, 1634 ze zm.) – załącznik nr 6 do SIWZ.

 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pliki do pobrania
PlikZałączającyRozmiarCreated
Pobierz plik (56_ZP_2016_dane_z_otwarcia_ofert.pdf)56_ZP_2016_dane_z_otwarcia_ofert.pdfAgnieszka Horodecka393 kB2017-01-03 12:47
Pobierz plik (56_ZP_2016_ogłoszenie.docx)56_ZP_2016_ogłoszenie.docxAgnieszka Horodecka24 kB2016-12-22 14:24
Pobierz plik (56_ZP_2016_ogłoszenie_ZMIANA_1.docx)56_ZP_2016_ogłoszenie_ZMIANA_1.docxAgnieszka Horodecka13 kB2016-12-29 13:10
Pobierz plik (56_ZP_2016_SIWZ.doc)56_ZP_2016_SIWZ.docAgnieszka Horodecka261 kB2016-12-22 14:24
Pobierz plik (56_ZP_2016_SIWZ_(wraz z zał. 3A)_ZMIANA_1.doc)56_ZP_2016_SIWZ_(wraz z zał. 3A)_ZMIANA_1.docAgnieszka Horodecka271 kB2016-12-28 11:54
Pobierz plik (56_ZP_2016_SIWZ_(wraz z zał. 3A)_ZMIANA_2.doc)56_ZP_2016_SIWZ_(wraz z zał. 3A)_ZMIANA_2.docAgnieszka Horodecka270 kB2016-12-29 13:10
Pobierz plik (56_ZP_2016_wybor_ofert.pdf)56_ZP_2016_wybor_ofert.pdfAgnieszka Horodecka386 kB2017-01-16 13:17
Pobierz plik (56_ZP_2016_zapytanie_1.pdf)56_ZP_2016_zapytanie_1.pdfAgnieszka Horodecka232 kB2016-12-28 11:54
Pobierz plik (56_ZP_2016_zapytanie_2.pdf)56_ZP_2016_zapytanie_2.pdfAgnieszka Horodecka381 kB2016-12-29 13:10
Pobierz plik (56_ZP_2016_Załączniki_od_1_do_9_(bez_2_i_3).doc)56_ZP_2016_Załączniki_od_1_do_9_(bez_2_i_3).docAgnieszka Horodecka131 kB2016-12-22 14:24
Pobierz plik (56_ZP_2016_Załączniki_od_1_do_9_(bez_2_i_3)_ZMIANA_1.doc)56_ZP_2016_Załączniki_od_1_do_9_(bez_2_i_3)_ZMIANA_1.docAgnieszka Horodecka131 kB2016-12-28 11:54
Pobierz plik (56_ZP_2016_Załączniki_od_1_do_9_(bez_2_i_3)_ZMIANA_2.doc)56_ZP_2016_Załączniki_od_1_do_9_(bez_2_i_3)_ZMIANA_2.docAgnieszka Horodecka131 kB2016-12-29 13:10
Pobierz plik (56_ZP_2016_Załącznik_Nr_2.xls)56_ZP_2016_Załącznik_Nr_2.xlsAgnieszka Horodecka50 kB2016-12-22 14:24
Pobierz plik (56_ZP_2016_Załącznik_Nr_3.doc)56_ZP_2016_Załącznik_Nr_3.docAgnieszka Horodecka395 kB2016-12-22 14:24
Pobierz plik (56_ZP_2016_Załącznik_Nr_3_ZMIANA_1.doc)56_ZP_2016_Załącznik_Nr_3_ZMIANA_1.docAgnieszka Horodecka396 kB2016-12-29 13:10
 
     
   
 

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042
email:
sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl 

Projekt i realizacja - REVOLTECH Adrian Zuterek
Kontakt: Dział Informatyki WS-SP ZOZ w Zgorzelcu

Całodobowy numer alarmowy pogotowia:
999 / 112

 

Dział Techniczny
+ 48 571 334 896
Dział Organizacji i Nadzoru
+ 48 571 334 909
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
+ 48 571 334 858 / 880 (zamp / zaop)
Dział Księgowości
+ 48 571 334 873
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
+ 48 571 334 869
Dział Ewidencji Majątku
+ 48 571 334 891
Dział Marketingu i Rozwoju
+ 48 571 334 885
Dział Rozliczeń Usług Medycznych
+ 48 571 334 832 / 868
Dział Informatyki
+48 571 334 893
Dział Administracyjno-Gospodarczy
+ 48 571 334 876
Radca Prawny
+ 48 571 334 845