Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu


  ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
  NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
  tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042

PN-EN ISO 9001:2015
Misja szpitala: "Bezpieczeństwo przez rozwój"

 
 
Strona główna Dla pacjenta Dla pracowników Informacje Przetargi Konkurs ofert Dane kontaktowe SZJ RODO

 
   
 
 
 

Aktualności

WS-SPZOZ ogłasza nabór partnera do projektu w ramach konkursu Aktywne i zdrowe starzenie się (RPO WD)

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146)

Informacje  o  konkursie  wraz  z  regulaminem  konkursu  zamieszczone  są  na  stronie internetowej  www.rpo.dolnyslask.pl

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

1.         Podmiot jest organizacją pozarządową lub POZ-em działającym w subregionie jeleniogórskim,

2.         Zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa,

3.         Działalność statutowa wiążąca się z upowszechnianiem edukacji prozdrowotnej oraz promocją udziału w badaniach diagnostycznych (dotyczy organizacji pozarządowych),

4.         Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne),

5.         Udokumentowane doświadczenie w realizacji usług promocyjnych dla grupy docelowej (dotyczy organizacji pozarządowych),

6.         Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i  kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań.

7.         Posiadany potencjał kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizacje projektu i utrzymanie jego trwałości:

7.1.   Przez niezbędny potencjał kadrowy, rozumie się (dotyczy organizacji pozarządowych):

·         dysponowanie kadrą mającą doświadczenie we współpracy z jednostkami służby zdrowia przy realizacji działań, których dotyczy projekt,

·         dysponowanie kadrą, która aktywnie uczestniczy w promocji zdrowia w szczególności profilaktyce raka piersi, raka jelita grubego, raka szyjki macicy.

7.2  Propozycja wkładu Partnera w realizacje projektu i utrzymanie jego trwałości  - przedstawienie proponowanych rozwiązań w zakresie utrzymania trwałości działań podejmowanych w ramach projektu, po zakończeniu finansowania ze środków UE.

8.         Podmiot musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 05.06 do 26.02. 2016 roku.

Oferty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  z  adnotacją „Otwarty nabór na Partnera w projekcie w ramach konkursu nr: RPDS.08.07.00-IŻ.00-02-039/15” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: WS-SPZOZ ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelecw dni robocze od 8.00-14.00 w terminie od 05.02 do 26.02. 2016 roku. (decyduje  data  wpływu  do  26.02.2016 godz. 14.00).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres WS-SPZOZ ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania
PlikZałączającyRozmiarCreated
Pobierz plik (2. FORMULARZ OFERTY (1).pdf)2. FORMULARZ OFERTY (1).pdfAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu210 kB2016-02-08 15:36
Pobierz plik (3. Regulamin (1).pdf)3. Regulamin (1).pdfAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu222 kB2016-02-08 15:36
Pobierz plik (Wybór partnrów.pdf)Wybór partnrów.pdfAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu456 kB2016-03-11 11:51
 
     
   
 

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042
email:
sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl 

Projekt i realizacja - REVOLTECH Adrian Zuterek
Kontakt: Dział Marketingu WS-SP ZOZ w Zgorzelcu

Całodobowy numer alarmowy pogotowia:
999 / 112

Polityka prywatności 

Dział Techniczny
+ 48 571 334 896
Dział Organizacji i Nadzoru
+ 48 571 334 909
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
+ 48 571 334 858 / 880 (zamp / zaop)
Dział Księgowości
+ 48 571 334 873
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
+ 48 571 334 869
Dział Ewidencji Majątku
+ 48 571 334 891
Dział Marketingu i Rozwoju
+ 48 571 334 885
Dział Rozliczeń Usług Medycznych
+ 48 571 334 832 / 868
Dział Informatyki
+48 571 334 893
Dział Administracyjno-Gospodarczy
+ 48 571 334 876
Radca Prawny
+ 48 571 334 845