PKO BP Oddział Zgorzelec – dziękujemy za darowiznę!

PKO Bank Polski Oddział 1 w Zgorzelcu, przekazał naszemi szpitalowi darowiznę rzeczową w postaci płynów do dezynfekcji. Przekazaniu towarzyszyło spotkanie Dyrektora ZOZ i Dyrektora Oddziału Banku.

Bardzo dziękujemy za wsparcie

Nowy sprzęt na Urologii

Fundacja KGHM Polska Miedź zdecydowała o przyznaniu naszemu szpitalowi 50 tysięcy złotych na zakup specjalistycznych urządzeń medycznych na oddział urologii.

Szybkie terminy na rezonans magnetyczny

Dział Diagnostyki Obrazowej informuje, że badania rezonansu magnetycznego wykonywane są w terminie 14 dni od daty rejestracji!

Otworzyliśmy poradnię geriatryczną

Informujemy, że poradnia geriatryczna znajduje się w budynku F na II piętrze w gabinecie nr 212. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 pod numerem +48 735 908 509

Kompleksowy remont pomieszczeń Poradni Uzależnień

Dziękujemy w imieniu pacjentów i pracowników

Burmistrz Miasta Zgorzelec Pan Rafał Gronicz: „Zakończyliśmy kompleksowy remont pomieszczeń Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu WS – SP ZOZ przy ul. Staszica 5. Całkowity koszt prac remontowych wyniósł 607 000 zł. Sfinansowaliśmy je w całości pieniędzmi pochodzącymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu na lata 2022 – 2025.
Poradnia mieści się w starej kamienicy, wpisanej do wojewódzkiego rejestru zabytków, dlatego wszystkie prace remontowe wymagały niezwykłej staranności i były prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Po zleconych przez miasto wymianach podłóg, okien, instalacji elektrycznej i grzejników, po naprawach tynków i ścian działowych, renowacji drzwi, modernizacji toalet, poradnia będzie mogła przez kolejne lata dobrze służyć mieszkańcom naszego miasta”

Hipokrates 2022

W ramach akcji Hipokrates – czyli plebiscytu Gazeta Wrocławska, pracownik WSSP ZOZ w Zgorzelcu Bartosz Czajkowski nie tylko został nominowany, ale też wygrał w kategorii Ratownik Medyczny. Jest to ogromne docenienie jego pracy przez pacjentów.

Do wielkiego plebiscytu medycznego Czytelnicy Gazety Wrocławskiej zgłosili znakomitych specjalistów. Wśród nominowanych byli lekarze rodzinni i pediatrzy, którzy mają wyjątkowe podejście do pacjentów. Znaleźli się warci polecenia stomatolodzy, chirurdzy, fizjoterapeuci i sympatyczne i fachowe pielęgniarki i położne. Patronem plebiscytu jest Narodowy Fundusz Zdrowia, a patronem ogólnopolskiej gali także Ministerstwo Zdrowia.

Najpierw mieszkańcy naszego regionu nominowali do nagród pracowników systemu opieki zdrowotnej. Później rozpoczęło się głosowanie. Teraz statuetki i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w już listopadzie. Gali będzie towarzyszyć debata medyczna.

Bartosz Czajkowski jest młodym człowiekiem, który angażuje się w przedsięwzięcia z zakresu ratownictwa całym sercem. Jest związany ze zgorzelecką placówką od 2015 r. Jednak w tym czasie wyjeżdżał także na misje do Afganistanu a także na Ukrainę. Obserwował rozpoczęcie wojny- właśnie tam na miejscu w czasie misji OBWE. Po powrocie z tej misji, razem z kilkoma Pasjonatami zorganizowali International Rescue Mission (https://www.facebook.com/InternationalRescueMission) w ramach, której przekazali Ukrainie pomoc medyczną – większości sprzęt – w tym aż 3 karetki.

Jak mówi Bartosz – Jest to dla mnie niezwykłe wyróżnienie za trud i poświęcenie w wykonywanie zawodu. W szczególności za ostatnie lata pracy, gdzie jako ratownik medyczny pracowałem na misji w Afganistanie oraz Ukrainie.

Praca ratownika medycznego jest szczególnie narażona na stres, ale także na potencjalne niezadowolenie pacjentów. Dlatego tym bardziej cieszy nas fakt, że to właśnie przez Pacjentów został doceniony nasz Młody Ratownik – mówi dyrektor WS SP ZOZ w Zgorzelcu – Zofia Barczyk

na zdjęciu od lewej

Marzena Krupa – Pielęgniarka Oddziałowa SOR, Bartosz Czajkowski – Ratownik Medyczny, Zofia Barczyk – dyrektor WS SP ZOZ w Zgorzelcu

Skip to content