Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kompleksowy remont pomieszczeń Poradni Uzależnień

Dziękujemy w imieniu pacjentów i pracowników

Burmistrz Miasta Zgorzelec Pan Rafał Gronicz: „Zakończyliśmy kompleksowy remont pomieszczeń Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu WS – SP ZOZ przy ul. Staszica 5. Całkowity koszt prac remontowych wyniósł 607 000 zł. Sfinansowaliśmy je w całości pieniędzmi pochodzącymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu na lata 2022 – 2025.
Poradnia mieści się w starej kamienicy, wpisanej do wojewódzkiego rejestru zabytków, dlatego wszystkie prace remontowe wymagały niezwykłej staranności i były prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Po zleconych przez miasto wymianach podłóg, okien, instalacji elektrycznej i grzejników, po naprawach tynków i ścian działowych, renowacji drzwi, modernizacji toalet, poradnia będzie mogła przez kolejne lata dobrze służyć mieszkańcom naszego miasta”

Skip to content